top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten aangeboden door Holi Kimmie, hierna te noemen "de ondernemer".

2. Workshops/Events:

2.1 Annulering tot twee weken voorafgaand aan de workshop/event: Bij annulering tot twee weken voorafgaand aan de workshop/event worden €20,00 administratie- en reserveringskosten in rekening gebracht. Het eventueel resterende bedrag wordt omgezet in een tegoed voor een volgende dans/workshop.

2.2 Annulering binnen twee weken tot 72 uur voorafgaand aan de workshop/event: Bij annulering binnen twee weken tot 72 uur voorafgaand aan de workshop of event betaalt de deelnemer 50% van de deelnamekosten, met een minimum van €20,00 (administratie- en reserveringskosten). Het eventueel resterende bedrag wordt omgezet in een tegoed voor een volgende dans/workshop.

2.3 Annulering binnen 72 uur voorafgaand aan de workshop/event: Bij annulering binnen 72 uur voorafgaand aan de workshop of event betaalt de deelnemer de volledige deelnamekosten, met een korting van 13% tegoed voor een volgende dans/workshop. Er is in alle gevallen geen terugbetaling mogelijk, maar de deelnemer heeft de optie om de inschrijving over te dragen aan iemand anders. In dat geval dient de naam en het e-mailadres van de vervangende persoon aan de ondernemer te worden doorgegeven.

2.4 Deze regeling is opgesteld met respect voor de reservering van de ruimte, de organisatie, en de 'Sacred space & time' waarin de workshops en events  worden voorbereid. 

3. 1 op 1 Sessie:

3.1 Annuleringen voor 1 op 1 sessies dienen uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak te worden doorgegeven.

3.2 Annulaties die binnen 24 uur voor de afspraak vallen, worden niet terugbetaald.

4. Overige Bepalingen:

4.1 De ondernemer behoudt zich het recht voor om workshops/events te annuleren of te wijzigen, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende deelname of onvoorziene omstandigheden. In dat geval zal de deelnemer volledig worden terugbetaald.

4.2 De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel voortvloeiend uit deelname aan workshops/events of 1 op 1 sessies, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de ondernemer.

5. Slotbepalingen:

5.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

5.2 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de ondernemer is gevestigd.

Datum: 1/1/2024

Holi Kimmie 

Neem contact op met mij

GSM

0494891078

Email

Thanks for submitting!

bottom of page